Klikni.tk

Karburátor

Ve spalovacím prostoru benzínového motoru se spaluje směs benzínu se vzduchem. Směs nemůže být příliš bohatá, to znamená, aby měla moc benzínu a málo vzduchu. Pomalu by v motoru hořela a dokonce by všechen benzín neshořel a unikal by výfukem pryč. Nejprve je však třeba tuto směs vytvořit. K tomu se využíval karburátor, který byl nahrazen úspornějším vstřikováním pomocí trysky. Přesto však nebude na škodu, když budeme vědět, o čem je řeč.

Schéma karburátoru

Do karburátoru přichází vzduch (modrá šipka). Ve zúženému místě (1) vzniká podtlak, který nasává palivo z emulzní trubice (2). O správnou výši hladiny v emulzní trubici se stará tryska (3), která připouští palivo z plovákové komory (4) s plovákem (5), který má jehlový ventil v přívodu paliva (6).

Přeplňování

Smyslem přeplňování je vpravit větší dávku vzduchu do motoru, a tím i více paliva. Umožňuje to mechanicky nebo výfukovými plyny poháněné dmychadlo (kompresor). V prvním případě je poháněno převodem od motoru, čímž je zaručen dostatečný plnící tlak i při nízkých otáčkách, ale zároveň snižuje jeho výkon. V druhém případě výfukové plyny roztáčí turbínu, která pohání dmychadlo. U zážehových motorů je turbodmychadlo spíše výjimkou, setkáme se s ním u dieselových motorů.

Prameny


© Klikni.tk 2007