Klikni.tk

Princip atomové a vodíkové bomby

Princip atomové bomby

Některé prvky jsou přirozeně nestabilní a rozpadají se na stabilnější formu. Zároveň se uvolňuje energie ve formě záření a neutrální částice, které při svém pohybu mohou nárazem rozštěpit další atom. Aby se tento proces udržel, je nutný určitý minimální počet neutronů. Ten získáme jednak samotnou radiaktivitou, dále zdrojem neutronů a nakonec odražečem neutronů. Množství látky, při kterém se reakce samovolně rozběhne se označuje jako "kritické množství". V jaderné pumě se vytváří nadkritické množství z podkritického dvěma metodami.

Dělový typ

Dvě podkritická množství se spojí v nadkritické pomocí konvenční výbušniny. Tento způsob byl použit u pumy Little Boy.

Dělový typ atomové pumy

Implosní typ

Nadkritické množství vzniká stlačením podkritického množství, opět pomocí konvenční výbušniny. Tento způsob byl použit u pumy Fat Man.

Implosní typ atomové pumy

Termonukleární puma

Termonukleární (nesprávně vodíková) puma využívá explozi nejčastěji implozní jaderné pumy k vytvoření podmínek pro slučování (fúzi) vodíkových jader v helium. Uranový štít brání předčasnému zahájené reakce, zatímco plutoniové jádro svým štěpením rozšíří reakci na celou fúzní náplň. Existují dva typy termonukleárních pum.

Dvoufázová

  1. exploze jaderné pumy způsobí vysoký tlak a teplotu, potřebné pro zahájení druhé fáze
  2. vodík se slučuje v helium

Dvoufázová vodíková puma

Třífázová

  1. exploze jaderné pumy způsobí vysoký tlak a teplotu, potřebné pro zahájení druhé fáze
  2. vodík se slučuje v helium
  3. využívá se neutronů vzniklých při druhé fázi ke štěpení přírodního uranu 238

Třífázová vodíková puma

Prameny


© Klikni.tk 2007