Klikni.tk

Spalovací motor

Čtyřdobý zážehový motor

Princip je jednoduchý. V cyklu motoru se periodicky střídají čtyři události:

  1. Sání: otvírá se sací ventil, píst klesá a nasává se spalovací směs.
  2. Stlačení (komprese): oba ventily jsou zavřené, píst stoupá a stlačuje směs.
  3. Výbuch (expanze): na svíčce přeskočí jiskra, která zapálí stlačenou směs. Hořením se vzniklé plyny rozpínají a tlačí píst dolů.
  4. Výfuk: výfukový ventil je otevřený, píst se vrací do své horní polohy a vytlačuje spálené plyny. Komora je připravena na další cyklus.

Schéma čtyřdobého motoru

Oktanové číslo

Vyjadřuje odolnost paliva v zážehovém motoru proti samovolné detonaci. Odpovídá objemovému procentu isooktanu (číslo oktanové 100) ve směsi s n-heptanem (číslo oktanové 0). Vyšší oktanové číslo znamená vyšší odolnost proti detonaci a možnost užití vyššího kompresního poměru.

Dvoudobý zážehový motor

Počet dob je zkrácený tím, že probíhají dvě současně. Na rozdíl od čtyřdobého se obejde bez ventilů. Výhodou je mechanická jednoduchost, a tedy i spolehlivost. Nevýhodou pro změnu nedokonalé spalování a zanášení válce.

  1. doba: píst stoupá, a tím odkryl sací kanál. Zároveň probíhá stlačení nasáté směsi.
  2. doba: přeskočí jiskra, rozpínající se plyny tlačí píst dolů. Ve své spodní poloze zakryje sací a odkryje výfukový kanál. Směs stlačená dole se rozpíná směrem vzhůru a vytláčí zbytky spálených plynů.

Schéma dvoudobého motoru

Vznětový motor

Tento typ se pro změnu obejde bez zapalovací svíčky. Do stlačeného žhavého vzduchu je vstříknuta směs, která se vznítí.

  1. doba: píst nasává otevřeným ventilem do válce vzduch.
  2. doba: píst stlačuje vzduch, a tím zvýší jeho teplotu.
  3. doba: vstříknutá směs se vznítí a vzniklé plyny tlačí píst dolů.
  4. doba: píst se vrací nahoru a vytláčí spálené plyny.

Schéma vznětového motoru

Rotační "Wankelův" motor

V době svého objevu způsobil senzaci. Na svůj rozměr neskutečný výkon. Má malý objem, a tím pádem i nízkou spotřebu. Jak funguje? Ve válci, jehož tvar byl vypočten pomocí složitých vzorců a nejmodernějších počítačů, se pohybuje rotující píst. Utěsnění mezi kovovými díly mají na starosti těsnící lišty ze speciální litiny. Během jediné otáčky se přitom vystřídají všechny potřebné doby. Nejlépe to pochopíme z obrázku.

Schéma rotačního motoru


© Klikni.tk 2007