Klikni.tk

Vstřikování

Výhodou vpravování směsi elektronickými systémy je možnost upravovat množství vstřikovaného paliva, a tedy i volbu mezi výkonem nebo hospodárným provozem. Usnadnily se rovněž studené starty. Podle místa vstřiku se dají tyto systémy rozdělit na tři typy.

Nepřímé jednobodové (centrální) vstřikování

U tohoto způsobu se palivo vstřikuje jedinou tryskou umístěnou nad škrtící klapkou. Omezení se týká počtu válců-nejvýše čtyři. Na schématu je přiváděný vzduch znázorněn modrou a palivo zelenou šipkou.

Schéma jednobodového vstřikování

Nepřímé vícebodové vstřikování

V současnosti nejrozšířenější, u některý vozů tento systém poznáte podle zkratky MPI (=Multi Point Injection). Umožňuje dávkovat množství a kvalitu směsi pro každý válec zvlášť podle podmínek provozu, a tím došlo k dalšímu snížení spotřeby a produkce škodlivých emisí. Na schématu je přiváděný vzduch znázorněn modrou a palivo zelenou šipkou.

Schéma vícobodového vstřikování

Přímé vstřikování

Myšlenka přímého vstřikování je velmi stará a v leteckém průmyslu se využívala již ve 30. letech 20. století. V automobilovém průmyslu však ještě uběhlo hodně vody, než byl uveden na trh relativně levný a přitom spolehlivý systém. Umožňuje regulovat výkon nikoli jen kvantitou, ale též kvalitou směsi. Při malé zátěži motoru se pracuje s velmi chudou směsí, která by se obtížně zapálila. Proto se pomocí speciálně tvarovaného potrubí a hlavy pístu rozvíří nasávaný vzduch a do oblasti kolem svíčky se pod vysokým tlakem těsně před završením druhé doby vstříkne minimální potřebné množství paliva. To se ve válci rozvrství a kolem svíčky se utvoří bohatší směs, kterou už není problém zažehnout. Hořící palivo pak snadno zapálí chudší směs. Jedná se o tzv. "vrstvené plnění".

Při vyšší zátěži se pak směšovací poměr snižuje, palivo je vstřikováno již během sání a zároveň tím ochlazuje válec. Na schématu je přiváděný vzduch znázorněn modrou a palivo zelenou šipkou.

Schéma přímého vstřikování


© Klikni.tk 2007